Engrow® Organisatie Producten
Dealers en distributie Contact
 
  

Het unieke productieproces

Grondstoffen

De gebruikte grondstoffen als kokos en latex worden direct aangekocht in de landen van oorsprong, als Sri Lanka, Zuid-Amerika, Maleisie en China. Doordat gewerkt wordt met termijncontracten en een aanzienlijke buffervoorraad, worden stagnaties in de aanvoer van grondstoffen opgevangen. Hierdoor is continue levering en kwaliteit gewaarborgd. De grondstoffen worden als bulk vervoerd naar Nederland voor geconditioneerde verwerking in de fabriek. Ons Nederlandse produktiebedrijf werkt met betrouwbare en vaste leveranciers die weten welke eisen aan de te leveren grondstoffen worden gesteld. Langdurige samenwerking en een reele vergoeding maakt het onze leveranciers mogelijk ecologisch te produceren. Bij binnenkomst in de fabriek worden de grondstoffen op een aantal essentiele criteria getest en alleen na goedkeuring verwerkt.

Doordat het produktieproces volledig onder controle is kan kwaliteitszeker, uniform en milieuvriendelijk geproduceerd worden. Dit begint met het reinigen, spinnen en stomen van de vezels.


Spinnen en vernadelen

Tijdens deze eerste behandeling worden de vezels tot een draad gesponnen en door verhitting (stomen) ontsmet. Tijdens dit proces worden de vezels “ gekruld” . Dit zogenaamde “ krullen” is essentieel voor de goede werking van onze oplossingen.

Na het spinnen en stomen worden de vezels losgemaakt en wordt er door stapeling op een lopende band een vlies gevormd dat uniform van dikte is. Dit is belangrijk in verband met de stevigheid en de lichtdoorlatendheid van het vlies. Na het stapelen wordt het vlies geperst en vernadeld. Dit vernadelen is een proces waarbij de gekrulde vezels met elkaar vervlochten worden. Hierdoor krijgt het aldus verkregen vlies stevigheid.

De kwaliteit van het vlies wordt voornamelijk bepaald door de dikte en homogeniteit (bandbreedte waarbinnen de vezeldikte valt) van de gebruikte vezels. Het basisvlies kan in verschillende diktes (kwaliteiten) geproduceerd worden.